PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva vi trenger frivillige til

 

 

  • Synes du det er spennende å møte mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn deg selv?

Da kan du melde deg som frivillig tilflyttervenn.

Hva gjør en frivillig?

Ny kultur, nytt språk, nye sosiale koder, nytt system. Det er hverdagen for flyktninger som bosetter seg i Norge. Som frivillig flyktningvenn blir du koblet med en flyktning som ønsker selskap og støtte på veien inn i det nye samfunnet. Å være flyktningvenn for noen kan innebære alt fra sosialt samvær til hjelp med det norske språket og andre kulturelle koder. Den frivillige blir alltid koblet med en av samme kjønn, og så langt det er mulig prøver vi å koble personer som har like interesser. Møtene mellom flyktning og den frivillige skal være uformelle og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med, som for eksempel å se på fotball, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen.

  Hva kreves for å bli frivillig?

Tid: Ca 3 timer annenhver uke, 2 ganger i måneden, men det kan avtales både flere eller færre timer etter hva som passer for deg som frivillig.

Vi har behov for frivillige fra 18 år og oppover, både menn og kvinner.

Hvordan går du fram for å bli tilflyttervenn?

Ta kontakt med daglig leder ved Frivilligsentralen tlf 46400278.

Frivilligsentralen har kontor på Tanatorget i 2 etg. Det er bare å komme innom for å melde deg som flyktningvenn eller for å få mer informasjon. Velkommen!

 

  • Vi trenger også frivillige tilflyttervenner til de som flytter til Tana fra andre steder i Norge og mennesker fra andre land som ikke er flyktninger.

 

  • Vi ønsker  besøks-  og aktivitetsvenner til eldre hjemmeboende og eldre i omsorgsboliger.

 

  • Det er flere som trenger skyss til f.eks Gudstjenester og Arrangementer.

 

  • Noen av institusjonene i Tana har ønske om frivillige som kan komme å samtale, spille , underholde (f.eks synge, danse, spille teater) og gå turer med beboerne. 

    
    

Gi litt av din tid, gjør en stor forskjell!

     Ta kontakt med Frivilligsentralen om du vil bidra som frivillig.

 

 

 Tana Frivilligsentral, Tanatorget, 9845 Tana. Tlf 46400278. E-post: post@tana.frivilligsentral.no    

 

mote_mellom_mennesker.jpg