PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Tana Frivilligsentral

Visjon

"Tana Frivilligsentral skal oppleves som et hjertevarmt og inkluderende sted for alle innbyggerne i Tana. Den skal være som en utstrakt hånd og være et supplement til offentlige tjenester"

 

Formål

Deanu Eaktodáhtoguovddáš/Tana Frivilligsentral skal fungere som en møteplass på tvers av kulturer og generasjoner. Skape kontakt og aktivitet  mellom innbyggere, og for frivillige organisasjoner og de offentlige tjenestevirksomheter i Deatnu - Tana.

Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. 
Den skal være et kontaktpunkt og et bindeledd for de som ønsker å yte og motta frivillig innsats.

Frivilligsentralen skal være et supplement til det eksisterende frivillige organiserte arbeidet og til den offentlige omsorgsvirksomheten i kommunen.

 

Målgruppe

Målgruppen for Tana Frivilligsentral er barn, unge, eldre, funksjonshemmede og tilflyttere.

Sentralen skal være en støtte for ulike organisasjoner, men skal ha som oppgave å skape gode møteplasser, spesielt for barn, unge, eldre, funksjonshemmede og tilflyttere.

Deanu Eaktodáhtoguovddáš/Tana Frivilligsentral jobber også for å styrke allerede eksisterende tilbud gjennom samarbeid og samhandling. For de gruppene som mangler tilbud skal frivilligsentralen være en drivkraft for initiering og realisering av aktivitet.


Virksomhet

 

Frivilligsentral i Deatnu - Tana er et kommunalt tiltak, som eies/ administreres av:

 

Deanu gielda - Tana Kommune:

Kommunestyret ved HOOK.

 

Administreres av deanu gielda - Tana Kommune:

ved Utviklingsavdeling.

 

Styret:


• Representant for eier : Jan Svendsen (Styreleder)
Personlig varamedlem for representant for eier : Monica Balto

• Representanter med personlig varamedlem fra frivillige lag/foreninger:

Representant: Else Marie Seim
Vararepresentant.: Morten Hansen

Representant : Liv Hammer
Vararepresentant.: Kirstin Biti Johansen

Representant: Olav Johansen
Vararepresentant.: Jan Oskar Dervo

Representant: May Brith Tobiassen
Vararepresentant: Ole Henrik SombyStyret sørger for tilfredsstillende drift av frivilligsentralen i henhold til vedtekter og virksomhetsplan, og er støttespiller for daglig leder.

Styret behandler virksomhetsplan, årsbudsjett, årsmelding og regnskap før disse legges fram for årsmøtet. Styret iverksetter årsmøtets vedtak.

 

 

Daglig leder:

Siv Malén Murberg

Daglig leder er kontaktperson og koordinator for frivillige, de som ønsker frivillige og andre.
Er ansatt av sentralens eier og har ansvar for den daglige drift i samarbeid med styret.
Tana Frivilligsentral, Miljøbygget, 9845 Tana. Tlf 46400278. E-post: post@tana.frivilligsentral.no

mote_mellom_mennesker.jpg